Personvern


Hvem er vi

Dette nettstedet (www.tpl-bygg.no) eies og drives av:

TPL Byggmesterfirma AS
Sagmyra 2
4624 Kristiansand

Organisasjonsnummer:
984 045 905

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av TPL Byggmesterfirma as behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Oppdateringsansvaret delegeres til HMS-ansvarlige.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk, tilbudsforespørsler og -beregninger i våre interne arkiver
Henvendelser via våre nettsider og evt sosiale medier arkiveres i våre interne arkiver inntil henvendelsen er behandlet.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelse.

Grunnlaget for behandling

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6(1)(b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6(1)(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det eller vi etter avtale med kunden trenger det for å kunne oppfylle våre forpliktelser etter inngåtte avtaler.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i våre arkiver i 5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.