Flekkerøy historielag
Prosjekt info


Kategorier:

Nybygg

Sted:

Flekkerøy, Kristiansand

Flekkerøy Historielag kjøpte i 2015 en tomt like ved Lindebøskauen skole og Flekkerøy Idrettspark. Rammetillatelse til museet ble innvilget i 2016, med adresse Lindebøskauen 80. Tomta ble deretter ryddet og 1. etasje oppført i betong og 2. etasje av reisverk.

Sommeren 2019 kunne vi bruke bygget, slik at vi kan formidle "Øyas" unike historie. Lindebøskauen 80. brukes til Flekkerøy Historielag samlinger. I forsamlingslokalet arranger vi kulturkvelder med ulike historiske innslag. Storsalen med kjøkken, er også en fin festsal som kan brukes til mange anledninger.

Historielagets samlinger er et lokalt museum for Flekkerøya, med oppgave å samle, bevare, forske på og stille ut gjenstander som har vitenskapelig, naturhistorisk eller kulturhistorisk interesse.

Bildegalleri