• Fra drøm til virkelighet!


    TPL - Kunnskap og kompetanse for å bygge drømmene dine


Rehabilitering og restaurering 


Skape nytt liv i gammelt hus?

Rehabilitering og restaurering utføres med respekt. På restaurerings­oppdrag, der bygnings­massen skal fremstå så identisk som overhode mulig i forhold til slik det en gang ble bygget, settes vi hele tiden på prøve. Vi liker slike utfordringer, og vi er trygge på at vi får dette til med bra resultat.

Renovering og modernisering kan gjøre huset ditt mer energi­effektivt. Det kan være mye penger å spare på strøm­regningen ved å etter­isolere gamle hus.

TPL Byggmesterfirma AS har gjennomført et stort antall renoverings­prosjekter i Kristiansand og hele Agder. Vår erfaring og kompetanse kommer best til nytte når vi blir tatt med i prosjektet på et så tidlig stadium i prosessen som mulig – gjerne allerede under planleggingen. Da kan vi sammen med arkitekt og kunde, komme fram til den mest ideelle løsningen - også økonomisk.

Renovering
Renovering
Renovering
Renovering
Renovering
Rehabilitering
Rehabilitering - nytt vegg og kledning

Ta kontakt med oss i dag


Ring: 906 89 677 (Geir) / 911 91 554 (Rolf)
E-post: post@tpl-bygg.no

Prosjekter